Naši činnost podpořil

Jihomoravský kraj


Schůzky


Vlčata

PO(2.-3.tř.) 16.00-17.30

ÚT(4.-5. tř.) 17.00-18.30

Skauti (od 6. třídy)

PO(8.-9.tř.) 17.30 - 19.00

ST(6.-7.tř.) 17.15 - 18.45

Světlušky (2. - 5. třída)

ČT 16:30 - 18:00

Benjamínci (předškolní děti a děti v 1. třídě)

PÁ 15:30 - 17:00

Skautky  (od 6. třídy)

PÁ 17:00 - 18:30


Kontakty


Sídlo a korespondentní adresa:

JUNÁK - český skaut,
středisko Devíti křížů Domašov, z.s.
Rudka 98
664 83 Domašov
IČ: 49459953

E-mail:
skaut.domasov(at)seznam.cz
Bank. účet:
1391051001/5500

Přihlášení


Powered By Saaraan


Principy skautingu– pravidla pro šťastný život

Lord Baden Powel - zakladatel skautského hnutí, které se rychle rozšířilo z Anglie do všech koutů světa, vytvořil program směrovaný k životu v přírodě a s přírodou přitažlivý pro mladé lidi a děti, který však nebyl jen sborníkem nápadů, co a jak se dá dělat, ale promyšleným výchovným systémem založeným na třech pilířích – principech:

  1. Služba (nebo také odpovědnost vůči) Bohu      
  2. Služba bližním
  3. Služba sobě samému (svědomí, rozvoj osobnosti)

Tyto obecné principy B.P. konkretizoval ve skautském desetibodovém zákoně, ve slibu a hesle.       V českém jazyce zní tradičně takto:

                  Skautský zákon

(s malou nápovědou k zapamatování):

 

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

- duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.

Pro věřící: "K tomu mi dopomáhej Bůh!"

 

Skautské heslo

 nosíme tradičně na sponě opasku: 


Copyright © 2012-2013, David Kaštánek | Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)